Stockholm Alliance Group

Stockholm Alliance Group AB ingår i koncernen Atermon Holding AB. Vi utför alla typer av Fastighetsrelaterade tjänster.

Städning är enkelt - med rätt kompetens och professionellt utförande

Rent är något du tar för självklart. Rent är i många situationer en fråga om trivsel.

Det är trevligare att komma till kontoret om det inte ligger dammtussar i hörnen. Men rent är mycket mer än så.

Rent handlar om din miljö så att du slipper allergiproblem, undviker smittorisker i ett operationsrum, säkerställer att din produktionsprocess fortsätter löpa utan störningar, en nysanerad silo inom livsmedelsindustrin och att du kan skicka dina barn till ett rent klassrum i en buss utan klotter.

Vår städservice omfattar många olika tjänster och erbjudanden och vår ambition är att de ska levereras på ett okomplicerat sätt. En lyckad städleverans kräver ett bra samarbete med kunden och god service.

Stockholm Alliance Group AB är ett auktoriserat städföretag som arbetar seriöst och ger professionell service. Våra medarbetare har rätt utbildning och kompetens för uppgiften.

Stockholm Alliance Group AB - Mer än ”bara” städ

Även om en heltäckande lokalvård såsom trapp-, kontorsstädning och städning av butiker och Centrum är vår kärnverksamhet så har vi kompetens och erfarenhet av flera typer av tjänster:

Golvvård

Golvvård är mycket essentiellt om golvet ska hålla länge och få ett längre liv, det är dessutom grunden till en ren miljö. Stockholm Alliance Group AB erbjuder golvvård för de flesta typer av golv.

Fönsterputs

Vi erbjuder fönsterputs i både hus, lägenhet, kontor och butiker

Entréemattor

Stoppa effektivt smutsen direkt i entrén. Med rätt entrématta kan du göra stor skillnad i hur ditt företag upplevs.

Takskottning

Vi på Stockholm Alliance Group AB har kompetent och utbildad personal som avlägsnar all form av snöbildning på taket. Oavsett snömängd kan vi, tack vare vårt stora nätverk och långa erfarenhet, lösa "snöproblemet" på bästa möjliga sätt.

Markskötsel

Trädgårdsskötsel kan vara krångligt och tidskrävande. Det är anledningen till att vi tillhandahåller denna tjänst, för att underlätta ert trädgårdsarbete. Stockholm Alliance Group AB kommer att sköta din trädgård på bästa sätt. Vi erbjuder er blomsterskötsel, gräsklippning och övriga områden om ni så önskar. Vi erbjuder även snöröjning och halkbekämpning under vintersäsongen.

Fastighetstillsyn

Vi går ronder enligt scheman framtagna i samråd med Er som kund. Givetvis utför vi även oregelbundna ronder. Vi styr bevakningen genom att vid behov utöka ronderingen efter önskemål.

Stockholm Alliance Group – Fastighetsrelaterade tjänster skotta

Fastighetsrelaterade tjänster med rätt kompetens och professionellt utförande