Referenser


Brf Brevet 5


Hösten 2019 påbörjades förädlingen av en före detta Indisk restaurang i Nockeby Torg. Av dessa 128 kvm producerar vi 3 st 1:or och 1 st 2:a. Den första lägenheten färdigställdes under december och såldes redan i början av januari. Övriga lägenheter färdigställdes och såldes under Q1 2020.

fastighetsförädling referenser Brf Brevet 5

fastighetsförädling referenser Brf Brevet 5

fastighetsförädling referenser Brf Brevet 5

fastighetsförädling referenser Brf Brevet 5

fastighetsförädling referenser Brf Brevet 5


Brf Runnett


Under 2019 startade vi samarbetet med BRF Runett. Vi förädlade här deras källarlokaler om totalt 115 kvm till 5 st lägenheter på Storsjövägen 34 + 38 i Årsta. I samband med det utförde vi även dränering av bostadsrättsföreningens båda huskroppar. Projektet resulterade i ett välkommet kassaklirr för föreningen.

fastighetsförädling referenser

fastighetsförädling referenser

fastighetsförädling referenser


Brf Takfallet 1


Etapp 1: I samarbete med BRF takfallet 1 i Örby Slott, har vi förädlat 163 m2 till 6 lägenheter i två etapper. Efter schaktning och omdisponering har vi frigjort 88 m2 till 3 lägenheter i markplan.

Etapp 2:I etapp två inreddes vinden om totalt 75 m2 till 3 nyproducerade vindslägenheter.

Föreningen får nu intäkter i form av avgifter från 6 nya bostäder samt slipper värme/underhållskostnader för motsvarande ytor.

fastighetsförädling referenser BRF Takfallet 1

fastighetsförädling referenser BRF Takfallet 1

fastighetsförädling referenser BRF Takfallet 1


Brf Hasselholmen 1


Drygt 190 kvm lokaler, piskrum och en gammal grovtvättstuga förädlar vi till 7 nya bostäder, endast 5 min promenad från Vårbergs centrum. Projektet startade i maj och beräknas vara klart till årsskiftet.

fastighetsförädling referenser BRF Takfallet 1

fastighetsförädling referenser BRF Takfallet 1

Har ni en outnyttjad lokal eller bi-yta?