Image 1

Fastighetsförädling

Förvandla biyta till bostad
Image 2

Stockholm Alliance Group

Vi hjälper dig med allt inom fastighetstjänster

Fastighetsförädling – vi skapar framtidens bostäder

Välkommen till Atermon – specialisten på fastighetsförädling. Vi tar hand om outnyttjade ytor som lokaler, källare, restauranger, tvättstugor med mera och förvandlar till bostäder. Ett utmärkt sätt för en fastighetsägare eller bostadsrättsförening att utnyttja sina ytor bättre och skapa en bättre fastighetsekonomi.

Vi planerar och disponerar om ytorna

Fastighetsförädling innebär att vi bygger om outnyttjade bi-ytor i en fastighet till bostäder. Vi skapar helt enkelt bostäder av outnyttjade ytor genom att planera och disponera om dem. Det rör sig om allt ifrån källarutrymmen, soprum, cykelförråd, överdimensionerade tvättstugor, samlingslokaler och vindar. Vi står för alla risker och kostnader i hela projektet och föreningen investerar inte en krona. Vi tillhandahåller kvalitativa och kreativa byggtjänster för att tjäna pengar tillsammans med er bostadsrättsförening.

Hemma

Skräddarsytt koncept för bostadsrättsföreningar

Vi har skräddarsytt ett koncept för bostadsrättsföreningar som vi kallar för "Bygg riskfritt". Nära samarbete med passionerade, branschledande arkitekter och byggnadsingenjörer resulterar i ekonomiskt välmående bostadsrättsföreningar. Vi väcker liv i slumrande ytor som föreningen gett upp hoppet om. Moderna, kostnadseffektiva lösningar som fungerar!

Så här går vi tillväga

Vi ser kostnadsfritt över föreningens ytor och behov och kommer med förslag till förbättringar. Lediga ytor värderas och föreningen får tillskott i kassan.

Vi sköter hela projektet från bygglov till försäljning och inflytt. Vi finansierar hela projektet så föreningen tar inga lån och behöver inte investera egna medel. Kunden erbjuds arkitektoniska och byggnadstekniska lösningar helt kostnadsfritt.

Vi beräknar ett fast pris på byggnationen. Alla överraskningar och tillkommande kostnader står vi för.

Bostadsförening

Fördelar med en fastighetsförädling

  • Vårt projekt skall innebära en miljöförbättring.
  • Projekten skall anpassa underhållsplaner och teknisk förvaltning till att prioritera intäkter framför utgifter och lån.
  • Ger en ökad trygghet och säkerhet tack vare den besiktning vi utför i samband med projektet.
  • Tillför löpande årliga avgiftsintäkter
  • Sänker belåningsgraden så att föreningen får en årlig räntebesparing samt minskad exponering mot räntehöjning, alternativt finansierar kommande underhåll utan att ta nya lån.
  • Föreningen slipper kostnader för uppvärmning och underhåll
  • Ökar värdet på befintliga lägenheter genom bättre föreningsekonomi

För den enskilde medlemmen blir det även en positiv effekt genom att kvarvarande lån späds ut på nya medlemmar. Bidrar med fler medlemmar att fördela föreningens förtroendeuppdrag på.

Hemma

Om oss

Atermon Fastighetsförädling AB startade sin verksamhet under 2016. Efter att ha drivit igenom åtskilliga projekt på konsultbasis beslutade vi oss att fortsätta verksamheten i ett separat bolag.

Intresset från Brf:er att maximera de ytor de förfogar över är fortsatt stort och vi har valt att helt specialisera oss på förädlingsprojekt. ​

Bolagets ägare arbetar aktivt i bolaget.

Affärsidén är enkel – att tillhandahålla kvalitativa förädlingstjänster för att tjäna pengar med tillsammans med bostadsrättsföreningen.

  • Er bostadsrättsförening skall kunna beräkna vinsten av våra projekt direkt i kronor och ören.
  • Vårt projekt skall innebära en miljöförbättring.
  • Projekten skall anpassa underhållsplaner och teknisk förvaltning till att prioritera intäkter framför utgifter och lån.
Bostadsförening
Samarbetspartners