VI FÖRÄDLAR ER FASTIGHET

I SAMARBETE MED ER BRF SKAPAR VI FRAMTIDENS BOSTÄDER

Vi bygger om outnyttjade bi-ytor till bostäder. Vi skapar bostäder av outnyttjade ytor genom att planera och disponera om dem. Det rör sig om allt ifrån källarutrymmen, soprum, cykelförråd, överdimensionerade tvättstugor, samlingslokaler och vindar. Vi står för alla risker och kostnader i hela projektet och Föreningen investerar inte en krona. Vi tillhandahåller kvalitativa och kreativa byggtjänster för att tjäna pengar MED er BRF.

 

Vi har skräddarsytt ett koncept för bostadsrättsföreningar som vi kallar för "BYGG RISKFRITT" Nära samarbete med passionerade, branschledande arkitekter och byggnadsingenjörer resulterar i ekonomiskt välmående bostadsrättsföreningar. Vi väcker liv i slumrande ytor som föreningen gett upp hoppet om. Moderna, kostnadseffektiva lösningar som fungerar!

Fastighetsförädling_ny_lägenhet_Brf_Runn

HUR GÅR DET TILL?

Vi ser kostnadsfritt över föreningens ytor och behov och kommer med förslag till förbättringar.

Lediga ytor värderas och föreningen får tillskott i kassan.

 

Vi sköter hela projektet från bygglov till försäljning och inflytt. Vi finansierar hela projektet så Föreningen tar inga lån och behöver inte investera egna medel. Kunden erbjuds arkitektoniska och byggnadstekniska lösningar helt kostnadsfritt.

 

Vi beräknar ett fast pris på byggnationen. Alla överraskningar och tillkommande kostnader står vi för.

FÖRDELARNA FÖR ER

Miljöbesparingar på energi och infrastruktur.

 

  • Vårt projekt skall innebära en miljöförbättring.

  • Projekten skall anpassa underhållsplaner och teknisk förvaltning till att prioritera intäkter framför utgifter och lån.

  • Ge en ökad trygghet och säkerhet tack vare den besiktning vi utför i samband med projektet.

  • Tillför löpande årliga avgiftsintäkter

  • Sänker belåningsgraden så Föreningen får en årlig räntebesparing samt minskad exponering mot räntehöjning alt finansiera kommande underhåll utan att ta nya lån.

  • Föreningen slipper kostnader för uppvärmning och underhåll

  • Värdeökning på befintliga lägenheter genom bättre föreningsekonomi

För den enskilde medlemmen blir det även en positiv effekt genom att kvarvarande lån späds ut på nya medlemmar.

Bidrar med fler medlemmar att fördela föreningens förtroendeuppdrag på.

lgh 2 (5).jpg
lgh 1 (6).jpg

VILKA ÄR VI?

Atermon Fastighetsförädling AB startade sin verksamhet under 2016.

Efter att ha drivit igenom åtskilliga projekt på konsultbasis så beslutade

vi oss att fortsätta verksamheten i ett separat bolag.

Intresset från Brf: er att maximera de ytor de förfogar över är fortsatt

stor och vi har valt att helt specialisera oss på förädlingsprojekt.

Bolagets ägare arbetar aktivt i bolaget.

 

Affärsidén är enkel.
Tillhandahålla kvalitativa förädlingstjänster för att tjäna pengar MED Bostadsrättsföreningen.

• Er Brf skall kunna räkna vinsten av våra projekt direkt i kronor och ören.

• Vårt projekt skall innebära en miljöförbättring.

•Projekten skall anpassa underhållsplaner och teknisk förvaltning till att
prioritera intäkter framför utgifter och lån.

VÅRA KUNDER

RunnettLogoWebbNeg-01.png

BRF Brevet 5

BRF HASSELHOLMEN 1

BRF TAKFALLET

SAMARBETSPARTNERS

AdvantumArkitekter.PNG
Thark.PNG
Bjerkling.PNG
Logga_Civilbyrån.png
Daaks.PNG
Akusticmiljo.PNG
Klimatgrossisten.PNG