Lokal till bostad

Vi omvandlar din lokal till bostad

Har din bostadsrättsförening eller en generöst planerad tvättstuga, en övernattningslägenhet som inte används eller någon annan lokal som står till förfogande? Eller är du fastighetsägare med en butikslokal som står tom och öde? 

Vi kan hjälpa dig att omvandla din lokal till bostad! Att konvertera en lokal till nya bostäder är ett snabbt och effektivt sätt att få in kapital till föreningen samtidigt som du ökar värdet på fastigheten och de övriga bostäderna.

Lokalkonvertering med stor potential

Enligt dagens krav är det mer regel än undantag att tvättstugor, torkrum, soprum och andra typer av lokaler i ett fastighetsbestånd är planerade på ett ogenomtänkt sätt. Men med en smart utförd lokalkonvertering som inkluderar kreativa planlösningar och platsbesparande teknik går det att skapa attraktiva bostäder på oväntade ställen. På Atermon är vi experter på att hjälpa fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att omvandla lokaler till bostäder. Vi ser potentialen och möjligheterna i oanvända och olönsamma ytor och kan sedan ta hand om hela lokalkonverteringen från bygglovsansökan till färdig bostad.

Bygga om lokal till bostad – så går det till

När vi ska omvandla din lokal till bostad inleder vi processen med en detaljerad inventering där vi utforskar och utvärderar hela ytan och dess potential. Vi går igenom hela fastigheten och ser över vilka möjligheter som finns – går det att flytta på tvättstugan eller effektivisera utrymmen på något annat sätt. När vi är klara med inventeringen är det dags att sammanställa ett anbud som vi presenterar för styrelse och medlemmar. När detta anbud är godkänt så lämnar vi in en bygglovsansökan och planerar byggstarten. När arbetet fortlöper får ni självklart löpande information från en kontaktperson och slutligen gör vi en slutbesiktining av bostaden. När allt är godkänt är det bara att inleda försäljningsprocessen och snart kan en ny boende flytta in i ett tidigare bortslarvat utrymme. Vill du veta mer om hur vi arbetar när vi ska göra om en  lokal till bostad? Välkommen att kontakta oss så svara vi på dina frågor. 

Vi tar vara på möjligheterna

När vi konverterar en lokal drivs vi alltid av en stark vision att se de möjligheter som finns. När vi bygger en ny lägenhet utformas den alltid efter en djup kunskap om projektets specifika förutsättningar. Vi utgår alltid från efterfrågan när vi producerar en bostad och arbetar i ett nära samarbete med de bästa arkitekterna, entreprenörerna och konsulterna. Vi ger oss inte förrän vi har uppnått vårt mål med en lokalkonvertering. 

Låt oss omvandla er lokal till bostad